نرخ ارز
0.76
تغییر روزانه
0.48%
سالیانه
-32.64%

قیمت %روز %سال
BTCUSD 19126 1.18% -54.65%
ETHUSD 1,329.70 2.89% -54.58%
ADAUSD 0.44568 -1.29% -79.81%
BNBUSD 274.2 -0.47% -19.59%
SOLUSD 33.1000 2.32% -75.72%
XRPUSD 0.46680 -6.49% -49.40%
DOTUSD 6.49 3.39% -77.52%
AVXUSD 17.37 -1.53% -85.93%
ATMUSD 14.69 7.60% -63.16%
DAIUSD 0.99911 -0.01% -0.13%
LTCUSD 53.110 -0.65% -63.40%
UNIUSD 5.81 0.07% -75.92%
ALGUSD 0.37 -3.93% -79.49%
BCHUSD 115.78 -2.15% -77.00%
XLMUSD 0.11337 -4.18% -58.94%
XMRUSD 144.700 1.97% -38.31%
LNKUSD 7.8345 2.55% -68.14%
USDBTC 0.0522000 -0.76% 123.08%
USTUSD 1.00 -0.02% -0.05%
USCUSD 1.00 0% -0.01%
LUNUSD 0.0003 51.62% -100.00%
USDETH 0.000758340 -1.99% 122.18%
USDLTC 0.01873010 0.13% 185.35%
USDXRP 2.09266 4.47% 97.46%