نرخ ارز
0.0001
تغییر روزانه
0%
سالیانه
-100.00%

قیمت %روز %سال
ADAUSD 0.55196 -3.24% -73.39%
BNBUSD 319.8 0.69% -24.27%
SOLUSD 43.5200 -0.86% -32.19%
DOTUSD 8.75 -2.28% -64.44%
AVXUSD 27.64 -0.47% -77.61%
MTCUSD 0.95 -7.57% -35.06%
ATMUSD 11.30 -1.00% -29.37%
DAIUSD 0.99965 -0.02% -0.13%
UNIUSD 8.41 -0.95% -68.20%
ALGUSD 0.35 -4.35% -64.74%
BCHUSD 136.75 -0.55% -78.57%
XLMUSD 0.12294 -0.66% -63.99%
XMRUSD 162.390 -0.71% -36.58%
LNKUSD 8.6248 -1.68% -69.16%
USDBTC 0.0417000 0.48% 87.84%
USTUSD 1.00 0.01% 0.02%
USCUSD 1.00 -0.02% -0.02%
USDETH 0.000523478 1.60% 64.76%
USDLTC 0.01639613 4.02% 192.05%
USDXRP 2.66248 0.96% 215.61%