نرخ ارز
0.000769000
تغییر روزانه
1.82%
سالیانه
125.31%

قیمت %روز %سال
ADAUSD 0.44694 -3.26% -80.57%
BNBUSD 274.7 -0.83% -19.44%
SOLUSD 32.5600 -3.21% -76.07%
DOTUSD 6.21 -3.69% -79.19%
AVXUSD 17.43 -2.95% -85.88%
MTCUSD 0.74 -4.21% -33.82%
ATMUSD 14.24 -0.39% -63.93%
DAIUSD 0.99962 0% -0.08%
UNIUSD 5.74 -2.89% -70.60%
ALGUSD 0.39 -4.09% -77.86%
BCHUSD 114.35 -4.99% -77.96%
XLMUSD 0.11829 -3.64% -57.93%
XMRUSD 141.980 0.44% -39.83%
LNKUSD 7.7816 4.28% -68.27%
USDBTC 0.0526000 0.77% 126.72%
USTUSD 1.00 0.01% -0.04%
USCUSD 1.00 0.01% 0.01%
LUNUSD 0.0002 -8.31% -100.00%
USDLTC 0.01849454 -1.63% 181.76%
USDXRP 2.02716 -2.68% 91.28%