نرخ ارز
100.64
تغییر روزانه
-3.56%
سالیانه
-79.77%

قیمت %روز %سال
BTCUSD 19,391.8 -3.95% -42.17%
ETHUSD 1,057.03 -4.59% -49.89%
ADAUSD 0.45150 -2.65% -66.21%
BNBUSD 210.6 -3.75% -50.13%
SOLUSD 31.7234 -6.23% -5.02%
XRPUSD 0.31777 -4.29% -51.88%
DOTUSD 6.81 -2.68% -55.17%
AVXUSD 16.53 -5.92% -86.61%
MTCUSD 0.46 -6.27% -56.87%
ATMUSD 7.40 0.50% -33.11%
DAIUSD 0.99981 0.01% -0.10%
LTCUSD 51.490 -3.70% -62.53%
UNIUSD 4.95 -2.98% -72.22%
ALGUSD 0.29 -1.60% -64.99%
XLMUSD 0.10564 -3.61% -60.82%
XMRUSD 115.490 -2.48% -43.74%
LNKUSD 6.0289 -2.63% -66.96%
USDBTC 0.0498000 0.61% 72.32%
USTUSD 1.00 0% -0.15%
USCUSD 1.00 0.02% -0.03%
LUNUSD 0.0001 -23.60% -100.00%
USDETH 0.000898473 4.23% 104.55%
USDLTC 0.01858391 -1.10% 167.92%
USDXRP 3.00670 2.62% 111.38%