قیمت سهام
49.27
تغییر روزانه
-1.18%
سالیانه
-0.08%

قیمت روز سال
AbbVie 141.44 -1.11 -0.78% 20.59%
Abbott 110.55 -1.48 -1.32% -10.80%
ALKERMES 25.61 -0.84 -3.18% -13.36%
Amgen 250.58 -2.57 -1.02% 10.47%
AstraZeneca 11,002.00 34.00 0.31% 26.00%
Astrazeneca 66.42 -0.32 -0.48% 11.74%
Bayer 53.37 -0.93 -1.71% 11.38%
Biogen 217.58 -2.06 -0.94% -36.36%
Bristol-Myers Squibb 74.56 0.43 0.58% 9.76%
Coherus Biosciences 13.08 -0.31 -2.32% -7.50%
Catalent 108.40 -0.82 -0.75% -9.68%
Endo International 0.28 -0.09 -23.27% -92.33%
Gilead Sciences 66.02 -0.31 -0.47% -8.25%
GlaxoSmithKline 1,415.40 -9.60 -0.67% -7.24%
Glaxosmithkline 34.70 -0.56 -1.59% -17.68%
Horizon Pharma 61.73 -2.35 -3.67% -40.18%
Intercept Pharmaceuticals 18.73 0.66 3.65% 31.72%
Jazz Pharmaceuticals 157.60 -1.12 -0.71% 16.99%
J&J 167.58 0.01 0.01% -5.42%
Eli Lilly 316.82 6.51 2.10% 17.99%
Medtronic 94.91 -0.40 -0.42% -26.61%
Merck & Co 91.04 0.45 0.50% 17.03%
Neurocrine Biosciences 104.94 -1.17 -1.10% 14.31%
Novartis 81.23 0.25 0.31% -6.36%
Novartis 85.22 -0.60 -0.70% -8.80%
Phibro Animal Health 18.45 -0.30 -1.60% -27.19%
Prestige Brands 55.73 -0.52 -0.92% -5.21%
Pacira 58.14 0.19 0.33% 4.66%
Pfizer 49.27 -0.59 -1.18% -0.08%
Perrigo 39.63 -2.21 -5.28% -2.39%
Drreddys Laboratories 52.19 -1.69 -3.14% -15.99%
Regeneron Pharmaceuticals 636.34 -12.36 -1.91% 0.12%
Roche Holding 316.65 1.00 0.32% -15.00%
Sanofi 81.67 -4.92 -5.68% -8.90%
Sanofi 42.18 -2.63 -5.87% -19.87%
Teva Pharmaceutical Industries 10.01 -1.02 -9.25% 6.04%
Vertex Pharmaceuticals 299.23 -3.77 -1.24% 53.63%
Zoetis 172.46 0.67 0.39% -15.18%

قیمت روز سال
US500 4277 -31.16 -0.72% -2.81%