قیمت سهام
93.13
تغییر روزانه
1.23%
سالیانه
20.63%

قیمت روز سال
AbbVie 152.34 2.89 1.93% 34.84%
Abbott 109.45 3.24 3.05% -2.90%
ALKERMES 29.71 0.15 0.51% 23.12%
Amgen 245.37 2.28 0.94% 1.11%
AstraZeneca 10,776.00 396.00 3.82% 26.79%
Astrazeneca 66.90 2.45 3.80% 12.72%
Biogen 211.93 0.55 0.26% -39.09%
Bristol-Myers Squibb 78.96 1.27 1.63% 18.31%
Coherus Biosciences 7.50 0.11 1.49% -51.33%
Catalent 109.61 0 0% 0.41%
Endo International 0.37 -0.02 -5.72% -92.53%
Gilead Sciences 63.08 0.50 0.80% -7.07%
GlaxoSmithKline 1,756.20 36.60 2.13% 24.27%
Glaxosmithkline 43.69 0.94 2.20% 9.83%
Horizon Pharma 85.13 2.22 2.68% -11.25%
Intercept Pharmaceuticals 13.56 0.03 0.22% -38.53%
Jazz Pharmaceuticals 153.49 2.72 1.80% -15.24%
J&J 182.29 2.63 1.46% 11.01%
Eli Lilly 325.62 12.90 4.13% 41.44%
Medtronic 90.22 1.55 1.75% -27.78%
Merck & Co 93.13 1.13 1.23% 20.63%
Novartis 80.60 2.37 3.03% -4.80%
Novartis 84.83 2.97 3.63% -8.28%
Phibro Animal Health 20.30 1.34 7.07% -28.65%
Prestige Brands 58.90 2.23 3.94% 11.47%
Pacira 57.43 1.15 2.04% -9.59%
Pfizer 51.59 1.50 2.99% 32.35%
Perrigo 41.21 0.90 2.23% -12.09%
Drreddys Laboratories 55.92 0.92 1.67% -22.21%
Regeneron Pharmaceuticals 612.49 5.10 0.84% 11.25%
Roche Holding 318.80 12.50 4.08% -7.54%
Revance Therapeutics 15.28 0.15 0.99% -50.42%
Sanofi 100.56 4.81 5.02% 13.95%
Sanofi 53.42 3.00 5.95% 0.96%
Teva Pharmaceutical Industries 7.74 0.07 0.91% -25.29%
United Therapeutics 238.95 -1.91 -0.79% 32.75%
Zoetis 174.61 5.44 3.22% -6.74%

قیمت روز سال
US500 3912 116.01 3.06% -8.62%
US30 31501 823.32 2.68% -8.52%