قیمت روز سال
Perrigo 54.77 -0.26 -0.47% 28.57%

قیمت روز سال
S&P MidCap 400 1763 -9.17 -0.52% -3.24%
S&P 500 3039 14.58 0.48% 10.73%