قیمت روز سال
Cipla 768.10 -38.15 -4.73% 71.11%
Dr.Reddys Laboratories 5,142.00 -191.35 -3.59% 85.82%
Sun Pharmaceuticals 503.65 -19.70 -3.76% 23.01%

قیمت روز سال
NIFTY 50 11250 0 0% -3.01%
SENSEX 38034 -811.68 -2.09% -2.70%