قیمت سهام
25.52
تغییر روزانه
0.20%
سالیانه
-11.23%

قیمت روز سال
Otsuka Holdings 4,688.00 69.00 1.49% 0.04%
AbbVie 141.73 -0.35 -0.25% 21.68%
Acadia Pharmaceuticals 16.12 0.38 2.41% -10.64%
Acorda Therapeutics 0.47 0.01 1.65% -86.91%
Amgen 248.15 -0.20 -0.08% 8.04%
Biogen 220.19 1.97 0.90% -35.66%
Bluebird Bio 6.31 0.38 6.41% -66.49%
BioMarin Pharmaceutical 95.07 -0.93 -0.97% 26.10%
Bristol-Myers Squibb 74.84 0.38 0.51% 10.86%
Coherus Biosciences 12.86 0.21 1.66% -5.65%
Gilead Sciences 62.61 0.16 0.26% -12.02%
Heron Therapeutics 4.95 0.08 1.67% -56.26%
Horizon Pharma 66.97 -0.13 -0.19% -37.25%
Ionis Pharmaceuticals 43.45 0.01 0.02% 10.53%
Intra Cellular Therapies 55.61 -1.41 -2.47% 90.71%
Jazz Pharmaceuticals 154.44 0.19 0.12% 6.03%
J&J 165.35 -1.79 -1.07% -6.18%
Eli Lilly 304.88 3.71 1.23% 15.39%
Merck & Co 89.88 0.95 1.07% 17.15%
Marinus Pharmaceuticals 5.89 0.12 2.08% -53.25%
Neurocrine Biosciences 105.53 0.65 0.62% 21.75%
Minerva Neurosciences 3.42 0.03 0.77% 102.13%
Nektar Therapeutics 5.05 0.10 2.02% -64.69%
Pfizer 49.52 1.23 2.55% 2.15%
Regeneron Pharmaceuticals 627.71 3.81 0.61% 0.47%
Revance Therapeutics 22.69 1.25 5.83% -13.36%
Teva Pharmaceutical Industries 11.19 0.10 0.90% 13.84%
Vertex Pharmaceuticals 293.50 1.34 0.46% 51.01%