قیمت سهام
43.45
تغییر روزانه
0.02%
سالیانه
10.53%

قیمت روز سال
Astellas Pharma 2,034.50 20.00 0.99% 13.75%
Agios Pharmaceuticals 25.99 -2.23 -7.90% -41.00%
Alnylam Pharmaceuticals 229.39 -2.61 -1.13% 14.17%
Arrowhead Research 45.63 -1.33 -2.83% -23.68%
BioCryst Pharmaceuticals 14.37 -0.39 -2.64% -13.64%
Bluebird Bio 6.31 0.38 6.41% -66.49%
BioMarin Pharmaceutical 95.07 -0.93 -0.97% 26.10%
Esperion Therapeutics 6.79 0.15 2.26% -51.19%
Exelixis 19.29 0.06 0.29% 5.50%
Halozyme Therapeutics 43.01 -0.35 -0.81% 3.41%
Intercept Pharmaceuticals 16.73 0.66 4.11% 9.49%
Moderna Inc 169.85 -1.96 -1.14% -56.42%
Mirati Therapeutics 83.00 2.55 3.17% -40.83%
Neurocrine Biosciences 105.53 0.65 0.62% 21.75%
Nektar Therapeutics 5.05 0.10 2.02% -64.69%
Novartis 80.09 -0.95 -1.17% -6.83%
Omeros 7.39 0.19 2.69% -51.55%
Pfizer 49.43 1.14 2.36% 1.96%
PTC Therapeutics 52.64 0.63 1.20% 31.69%
Ultragenyx Pharmaceutical 51.56 0.31 0.60% -44.39%
Regeneron Pharmaceuticals 626.35 2.45 0.39% 0.25%
Roche Holding 315.40 5.25 1.69% -14.28%
Sarepta Therapeutics 109.83 0.57 0.52% 37.39%
Vertex Pharmaceuticals 293.30 1.14 0.39% 50.91%