قیمت سهام
48.36
تغییر روزانه
-0.45%
سالیانه
11.63%

قیمت روز سال
Qiagen NV 48.36 -0.22 -0.45% 11.63%

قیمت روز سال
DE40 13796 101.34 0.74% -13.65%