قیمت سهام
1.59
تغییر روزانه
2.59%
سالیانه
-68.68%

قیمت روز سال
Ecofibre Ltd 0.23 0.01 4.55% -72.62%
Neuren Pharmaceuticals Ltd 6.64 0.05 0.76% 225.49%
Probiotec Ltd 2.22 -0.01 -0.45% -0.45%
Starpharma Holdings Ltd 0.63 0.04 6.84% -54.71%