قیمت سهام
20.06
تغییر روزانه
0.40%
سالیانه
-25.70%

قیمت روز سال
Avita Medical Inc 2.20 -0.07 -3.08% -56.95%
Mesoblast Ltd 0.89 0.03 2.89% -55.39%
Opthea Ltd 1.39 0.01 0.72% 11.20%
Paradigm Biopharmaceuticals Ltd 1.99 -0.16 -7.24% 6.72%
Pacific Edge 0.51 -0.01 -1.92% -58.54%
PYC Therapeutics Ltd 0.06 0.002 3.28% -59.35%
Telix Pharmaceuticals Ltd 7.87 -0.03 -0.38% 36.63%

قیمت روز سال
AUALL 7239 -39.90 -0.55% -7.84%
AU200 6993 -37.10 -0.53% -7.80%