قیمت سهام
0.92
تغییر روزانه
3.37%
سالیانه
-55.12%

قیمت روز سال
Avita Medical Inc 2.27 0.07 3.18% -54.05%
Cochlear 222.77 4.63 2.12% -9.75%
CSL 295.10 2.75 0.94% 1.53%
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd 20.37 0.31 1.55% -24.02%
Opthea Ltd 1.39 0.01 0.72% 11.20%
Paradigm Biopharmaceuticals Ltd 1.99 -0.16 -7.24% 6.72%
Pacific Edge 0.51 0 0% -58.54%
PYC Therapeutics Ltd 0.07 0.002 3.17% -59.38%
Ramsay Health Care 72.00 0.56 0.78% 7.48%
Sonic Healthcare 34.75 0.90 2.66% -15.12%
Starpharma Holdings Ltd 0.81 0.05 6.62% -34.29%
Telix Pharmaceuticals Ltd 8.08 0.21 2.67% 45.59%

قیمت روز سال
AUALL 7325 86.70 1.20% -6.81%
AU200 7071 78.30 1.12% -6.82%