قیمت سهام
5.34
تغییر روزانه
-1.84%
سالیانه
-8.25%

قیمت روز سال
Cochlear 201.31 -1.03 -0.51% -8.45%
CSL 284.44 -0.37 -0.13% -3.41%
Integral Diagnostics Ltd 2.61 0.02 0.77% -45.28%
Mesoblast Ltd 0.83 -0.02 -2.35% -50.60%
Mayne Pharma 0.25 0 0% -15.25%
Opthea Ltd 1.10 -0.02 -2.01% -18.40%
Paradigm Biopharmaceuticals Ltd 1.20 -0.04 -3.23% -45.95%
Pacific Edge 0.47 -0.02 -3.12% -69.21%
Polynovo Ltd 1.40 0.003 0.18% -25.66%
PYC Therapeutics Ltd 0.07 0 0% -51.72%
Ramsay Health Care 57.56 -1.52 -2.57% -15.81%
ResMed 32.92 -0.04 -0.12% -11.31%
Sonic Healthcare 30.26 0.31 1.04% -23.31%