قیمت سهام
0.25
تغییر روزانه
0%
سالیانه
-15.25%

قیمت روز سال
Avita Medical Inc 1.61 -0.03 -1.83% -68.41%
Ansell 24.49 -0.08 -0.33% -28.91%
Cochlear 200.74 -1.60 -0.79% -8.70%
CSL 283.26 -1.55 -0.54% -3.81%
Ecofibre Ltd 0.23 0.01 4.55% -72.62%
Healius Ltd 3.34 -0.05 -1.47% -30.42%
Integral Diagnostics Ltd 2.61 0.02 0.77% -45.28%
Medical Developments International Ltd 1.59 0.04 2.59% -68.68%
Nanosonics Ltd 3.49 -0.09 -2.51% -44.34%
Next Science Ltd 0.80 -0.01 -0.62% -38.70%
Probiotec Ltd 2.22 -0.01 -0.45% 4.23%
Polynovo Ltd 1.39 -0.01 -0.36% -26.06%
Ramsay Health Care 57.50 -1.58 -2.67% -15.90%
ResMed 32.91 -0.05 -0.15% -11.34%
Sonic Healthcare 30.27 0.32 1.07% -23.29%
Sigma Healthcare Ltd 0.66 0 0% 10.00%
Telix Pharmaceuticals Ltd 5.30 -0.15 -2.67% -10.25%

قیمت روز سال
AUALL 6678 10.70 0.16% -11.91%