قیمت سهام
34.62
تغییر روزانه
1.38%
سالیانه
-6.51%

قیمت روز سال
Avita Medical Inc 2.27 0.07 3.18% -54.05%
Ansell 26.37 0.21 0.80% -33.46%
Cochlear 222.77 4.63 2.12% -9.75%
CSL 295.10 2.75 0.94% 1.53%
Estia Health 1.98 -0.01 -0.25% -16.31%
Fisher & Paykel Healthcare 19.57 0.21 1.08% -33.73%
Healius Ltd 3.88 0.03 0.78% -22.09%
Integral Diagnostics Ltd 3.20 0.09 2.89% -39.16%
Mayne Pharma 0.38 0.02 5.63% 31.58%
Nanosonics Ltd 5.13 0.07 1.38% -6.04%
Opthea Ltd 1.39 0.01 0.72% 11.20%
Polynovo Ltd 2.18 0.06 2.83% 0.93%
Regis Healthcare Ltd 2.16 0.02 0.93% 8.54%
Ramsay Health Care 72.00 0.56 0.78% 7.48%
ResMed 34.62 0.47 1.38% -6.51%
Sonic Healthcare 34.75 0.90 2.66% -15.12%
Sigma Healthcare Ltd 0.67 -0.03 -4.29% 6.35%
Telix Pharmaceuticals Ltd 8.08 0.21 2.67% 45.59%

قیمت روز سال
AU200 7071 78.30 1.12% -6.82%
AUALL 7325 86.70 1.20% -6.81%