قیمت سهام
0.66
تغییر روزانه
-0.76%
سالیانه
9.17%

قیمت روز سال
Ansell 24.39 -0.18 -0.73% -29.20%
Cochlear 201.20 -1.14 -0.56% -8.50%
CSL 284.24 -0.57 -0.20% -3.47%
EBOS 37.75 -0.11 -0.29% 6.64%
Estia Health 1.95 -0.03 -1.52% -15.22%
Healius Ltd 3.35 -0.04 -1.18% -30.21%
Integral Diagnostics Ltd 2.61 0.02 0.77% -45.28%
Monash IVF Group Ltd 0.88 -0.02 -1.68% -8.33%
Mayne Pharma 0.25 0 0% -15.25%
Regis Healthcare Ltd 1.71 0 0% -19.95%
Ramsay Health Care 57.50 -1.58 -2.67% -15.90%
ResMed 215.10 0.59 0.28% -20.48%
Ryman Healthcare 8.76 -0.12 -1.35% -40.85%
Sonic Healthcare 30.24 0.29 0.97% -23.37%

قیمت روز سال
AUALL 6678 10.40 0.16% -11.91%