قیمت سهام
0.88
تغییر روزانه
-1.68%
سالیانه
-8.33%

قیمت روز سال
Capitol Health Ltd 0.31 0 0% -17.33%
Cochlear 200.41 -1.93 -0.95% -8.85%
CSL 283.57 -1.24 -0.44% -3.70%
Estia Health 1.95 -0.03 -1.52% -15.22%
Integral Diagnostics Ltd 2.61 0.02 0.77% -45.28%
Pacific Smiles Group Ltd 1.47 -0.01 -0.68% -44.72%
Regis Healthcare Ltd 1.71 0 0% -19.95%
Ramsay Health Care 57.35 -1.73 -2.93% -16.12%
Ryman Healthcare 8.80 -0.08 -0.90% -40.58%
Sonic Healthcare 30.26 0.31 1.04% -23.31%
Sigma Healthcare Ltd 0.66 -0.01 -0.76% 9.17%
Summerset 10.56 -0.23 -2.13% -29.79%