قیمت سهام
2.61
تغییر روزانه
0.77%
سالیانه
-45.28%

قیمت روز سال
Ansell 24.46 -0.11 -0.45% -29.00%
Capitol Health Ltd 0.31 0 0% -17.33%
Cochlear 200.60 -1.74 -0.86% -8.77%
CSL 283.44 -1.37 -0.48% -3.75%
Estia Health 1.95 -0.03 -1.52% -15.22%
Healius Ltd 3.34 -0.05 -1.47% -30.42%
Monash IVF Group Ltd 0.88 -0.02 -1.68% -8.33%
Mayne Pharma 0.25 0 0% -15.25%
Nanosonics Ltd 3.49 -0.09 -2.51% -44.34%
Polynovo Ltd 1.39 -0.01 -0.72% -26.33%
Ramsay Health Care 57.40 -1.68 -2.84% -16.05%
ResMed 32.94 -0.02 -0.06% -11.26%
Sonic Healthcare 30.26 0.31 1.04% -23.31%
Sigma Healthcare Ltd 0.66 -0.01 -0.76% 9.17%
Telix Pharmaceuticals Ltd 5.34 -0.10 -1.84% -8.25%