قیمت سهام
26.16
تغییر روزانه
-3.29%
سالیانه
-34.89%

قیمت روز سال
Ansell 26.16 -0.89 -3.29% -34.89%
Cochlear 218.14 -6.43 -2.86% -13.01%
CSL 292.35 -4.62 -1.56% -0.31%
Estia Health 1.98 -0.04 -1.98% -17.15%
Fisher Paykel Healthcare 21.60 0.16 0.75% -32.08%
GUD 8.55 -0.16 -1.84% -24.60%
Healius Ltd 3.85 -0.09 -2.28% -23.31%
Integral Diagnostics Ltd 3.11 -0.11 -3.42% -41.65%
Mayne Pharma 0.36 0.02 4.41% 22.41%
Nanosonics Ltd 5.06 0 0% -8.99%
Next Science Ltd 0.97 -0.01 -1.02% -35.12%
Polynovo Ltd 2.12 0 0% -3.64%
Regis Healthcare Ltd 2.14 -0.06 -2.73% 4.90%
Ramsay Health Care 71.44 -0.42 -0.58% 5.45%
ResMed 34.15 0.09 0.26% -8.27%
Sonic Healthcare 33.85 -1.02 -2.93% -17.50%
Sigma Healthcare Ltd 0.70 0.02 2.19% 9.38%
Somnomed Ltd 1.24 0.01 0.81% -48.12%

قیمت روز سال
AU200 6993 -37.10 -0.53% -7.80%
AUALL 7239 -39.90 -0.55% -7.84%