قیمت سهام
295.10
تغییر روزانه
0.94%
سالیانه
1.53%

قیمت روز سال
CSL 295.10 2.75 0.94% 1.53%

قیمت روز سال
AUALL 7325 86.70 1.20% -6.81%
AU50 6835 65.50 0.97% -6.95%
AU200 7071 78.30 1.12% -6.82%