قیمت سهام
3.85
تغییر روزانه
-2.28%
سالیانه
-23.31%

قیمت روز سال
Ansell 26.16 -0.89 -3.29% -34.89%
Capitol Health Ltd 0.31 0.02 6.90% -19.48%
Cochlear 218.14 -6.43 -2.86% -13.01%
CSL 292.35 -4.62 -1.56% -0.31%
Fisher Paykel Healthcare 21.60 0.16 0.75% -32.08%
Integral Diagnostics Ltd 3.11 -0.11 -3.42% -41.65%
Mayne Pharma 0.36 0.02 4.41% 22.41%
Nanosonics Ltd 5.06 0 0% -8.99%
Polynovo Ltd 2.12 0 0% -3.64%
Ramsay Health Care 71.44 -0.42 -0.58% 5.45%
ResMed 34.15 0.09 0.26% -8.27%
Sonic Healthcare 33.85 -1.02 -2.93% -17.50%
Sigma Healthcare Ltd 0.70 0.02 2.19% 9.38%

قیمت روز سال
AUALL 7239 -39.90 -0.55% -7.84%
AU200 6993 -37.10 -0.53% -7.80%