قیمت روز سال
Natus Medical 21.40 -0.38 -1.74% -14.06%
Inogen 38.00 -0.38 -0.99% -40.02%
Masimo 240.19 5.83 2.49% 85.96%
ResMed 160.82 2.00 1.26% 42.62%
Thermo Fisher Scientific 349.19 6.45 1.88% 31.63%

قیمت روز سال
S&P MidCap 400 1763 -9.17 -0.52% -3.24%