قیمت سهام
19.57
تغییر روزانه
1.08%
سالیانه
-33.73%

قیمت روز سال
Cochlear 222.77 4.63 2.12% -9.75%
CSL 295.10 2.75 0.94% 1.53%
Nanosonics Ltd 5.13 0.07 1.38% -6.04%
Opthea Ltd 1.39 0.01 0.72% 11.20%
Ramsay Health Care 72.00 0.56 0.78% 7.48%
ResMed 34.62 0.47 1.38% -6.51%
Sonic Healthcare 34.75 0.90 2.66% -15.12%
Somnomed Ltd 1.31 0.07 5.65% -44.96%

قیمت روز سال
AU200 7071 78.30 1.12% -6.82%
AUALL 7325 86.70 1.20% -6.81%