قیمت سهام
51.56
تغییر روزانه
0.60%
سالیانه
-44.39%

قیمت روز سال
Kyowa Hakko Kirin 3,185.00 65.00 2.08% -7.95%
Acadia Pharmaceuticals 16.21 0.47 2.99% -7.79%
Agios Pharmaceuticals 27.96 1.97 7.58% -36.38%
Alnylam Pharmaceuticals 233.29 3.90 1.70% 18.70%
Aptinyx Inc 0.40 -0.20 -32.52% -83.20%
BioCryst Pharmaceuticals 14.69 0.32 2.23% -9.04%
Bluebird Bio 6.76 0.45 7.13% -63.40%
BioMarin Pharmaceutical 94.64 -0.43 -0.45% 26.14%
Epizyme 1.47 -0.02 -1.34% -72.88%
Esperion Therapeutics 6.79 0.15 2.26% -51.19%
Insmed 27.11 0.36 1.35% 13.34%
Ionis Pharmaceuticals 43.45 0.01 0.02% 10.53%
Karyopharm Therapeutics 5.25 0.29 5.85% 8.92%
MacroGenics 5.20 0.11 2.16% -78.78%
Moderna Inc 171.15 -0.66 -0.38% -56.09%
Mirati Therapeutics 83.00 2.55 3.17% -40.83%
Neurocrine Biosciences 105.53 0.65 0.62% 21.75%
Puma Biotechnology 3.56 0.01 0.33% -51.08%
PTC Therapeutics 52.64 0.63 1.20% 31.69%
Ultragenyx Pharmaceutical 51.56 0.31 0.60% -44.39%
Regeneron Pharmaceuticals 628.80 4.90 0.79% 0.64%
Sarepta Therapeutics 109.83 0.57 0.52% 37.39%
Vertex Pharmaceuticals 294.18 2.02 0.69% 51.36%
Immunic Inc. 5.03 0.11 2.24% -46.83%
Xoma 20.53 -0.07 -0.34% -35.26%

قیمت روز سال
USND 12937 156.82 1.23% -12.72%
US2000 2001 25.87 1.31% -9.99%