قیمت سهام
51.95
تغییر روزانه
-1.83%
سالیانه
32.42%

قیمت روز سال
Daiichi Sankyo 4,169.00 -42.00 -1.00% 72.49%
Acadia Pharmaceuticals 16.85 0.25 1.51% -2.26%
Alnylam Pharmaceuticals 231.54 0.53 0.23% 15.63%
Amgen 253.15 2.07 0.82% 9.49%
BioCryst Pharmaceuticals 14.69 -0.13 -0.84% 2.12%
Biogen 220.25 -2.13 -0.96% -37.03%
Bluebird Bio 6.61 -0.22 -3.22% -64.69%
BioMarin Pharmaceutical 95.37 -1.57 -1.62% 24.90%
Cytokinetics 50.98 0.15 0.30% 60.52%
Enanta Pharmaceuticals 69.70 -0.77 -1.09% 45.17%
Esperion Therapeutics 6.85 0.18 2.70% -51.96%
Gilead Sciences 66.14 -0.07 -0.11% -9.43%
Intercept Pharmaceuticals 18.26 0.07 0.38% 33.09%
Incyte Corp 75.31 0.03 0.04% -0.46%
Ionis Pharmaceuticals 44.51 0.10 0.23% 14.83%
Ironwood Pharmaceuticals 11.99 0.08 0.63% -10.89%
Karyopharm Therapeutics 5.65 0.18 3.34% 16.55%
Novartis 80.98 0.53 0.66% -6.64%
Puma Biotechnology 3.31 -0.14 -4.06% -54.16%
Pfizer 50.02 0.27 0.54% -0.79%
PTC Therapeutics 51.95 -0.97 -1.83% 32.42%
Ultragenyx Pharmaceutical 49.77 -1.43 -2.79% -43.89%
Roche Holding 315.65 -2.25 -0.71% -14.69%
Sangamo BioSciences 6.15 -0.24 -3.76% -36.53%
Sarepta Therapeutics 108.15 -0.89 -0.82% 38.85%
TG Therapeutics 7.94 -0.46 -5.48% -64.39%
Vertex Pharmaceuticals 304.74 -0.79 -0.26% 53.57%
Xencor 30.94 -0.14 -0.45% -4.65%

قیمت روز سال
USND 13179 50.49 0.38% -10.08%
US2000 2029 8.00 0.40% -6.79%