قیمت روز سال
AbbVie 142.55 0.26 0.18% 19.13%
Alnylam Pharmaceuticals 228.15 -2.86 -1.24% 13.93%
Amgen 253.15 2.07 0.82% 9.49%
Arrowhead Research 47.63 -0.68 -1.41% -21.49%
AstraZeneca 10,900.00 -68.00 -0.62% 24.83%
Biogen 219.64 -2.74 -1.23% -37.21%
Bristol-Myers Squibb 74.13 -0.40 -0.54% 7.50%
Cytokinetics 50.81 -0.02 -0.04% 59.98%
Epizyme 1.47 -0.02 -1.34% -72.88%
GlaxoSmithKline 1,398.10 -26.90 -1.89% -8.37%
J&J 167.57 1.48 0.89% -6.63%
Karyopharm Therapeutics 5.49 0.02 0.37% 13.20%
MacroGenics 4.51 -0.46 -9.26% -81.10%
Merck & Co 90.59 -0.01 -0.01% 16.45%
Novartis 80.92 -0.06 -0.07% -6.72%
Pfizer 49.86 0.11 0.22% -1.11%
Regeneron Pharmaceuticals 648.70 5.41 0.84% 2.07%
Roche Holding 315.00 -0.65 -0.21% -14.86%
Seattle Genetics 170.52 1.99 1.18% 6.76%
Xencor 31.01 -0.07 -0.23% -4.44%

قیمت روز سال
USND 13103 -25.50 -0.19% -10.60%
US2000 2021 -0.82 -0.04% -7.19%