قیمت روز سال
Eisai 6,187.00 -18.00 -0.29% -33.06%
Arca Biopharma 2.41 -0.04 -1.63% -16.32%
Acadia Pharmaceuticals 16.96 0.36 2.17% -1.62%
Acorda Therapeutics 0.47 0.004 0.75% -86.86%
Amgen 253.15 2.07 0.82% 9.49%
Bayer 53.49 -0.81 -1.49% 11.64%
Brainstorm Cell Therapeutics 3.44 -0.01 -0.29% -0.86%
Biogen 219.64 -2.74 -1.23% -37.21%
Bristol-Myers Squibb 74.13 -0.40 -0.54% 7.50%
Capricor Therapeutics 5.10 0.21 4.29% 28.46%
Cytokinetics 50.81 -0.02 -0.04% 59.98%
Exelixis 19.51 0.11 0.57% 2.68%
Geron 2.22 -0.15 -6.33% 73.44%
Genocea Biosciences 0.01 -0.001 -5.61% -99.43%
Halozyme Therapeutics 44.48 1.39 3.23% 9.23%
Ionis Pharmaceuticals 44.32 -0.09 -0.20% 14.34%
Intra Cellular Therapies 53.81 1.28 2.44% 77.18%
Ligand Pharmaceuticals 107.56 0.25 0.23% 0.27%
Eli Lilly 310.31 -3.63 -1.16% 13.79%
Merck & Co 90.59 -0.01 -0.01% 16.45%
Novartis 80.92 -0.06 -0.07% -6.72%
Pfizer 49.86 0.11 0.22% -1.11%
Regeneron Pharmaceuticals 648.70 5.41 0.84% 2.07%
Roche Holding 315.00 -0.65 -0.21% -14.86%
Sanofi 82.66 -3.93 -4.54% -7.80%

قیمت روز سال
USND 13103 -25.50 -0.19% -10.60%
US2000 2021 -0.82 -0.04% -7.19%