قیمت سهام
636.34
تغییر روزانه
-1.91%
سالیانه
0.12%

قیمت روز سال
Kyowa Hakko Kirin 3,200.00 15.00 0.47% -8.96%
Astellas Pharma 2,050.00 7.00 0.34% 13.89%
AbbVie 141.44 -1.11 -0.78% 20.59%
Agenus 2.79 -0.19 -6.38% -53.58%
Agios Pharmaceuticals 26.22 -1.19 -4.34% -37.94%
Alimera Sciences 6.69 -0.01 -0.15% 25.52%
Alnylam Pharmaceuticals 223.13 -5.02 -2.20% 12.96%
Amgen 250.58 -2.57 -1.02% 10.47%
AstraZeneca 11,002.00 34.00 0.31% 26.00%
Biogen 217.58 -2.06 -0.94% -36.36%
Bluebird Bio 6.78 0.20 2.96% -62.55%
BioMarin Pharmaceutical 94.91 -0.12 -0.13% 25.64%
Bristol-Myers Squibb 74.56 0.43 0.58% 9.76%
Esperion Therapeutics 7.00 0.15 2.19% -48.45%
Gilead Sciences 66.02 -0.31 -0.47% -8.25%
GlaxoSmithKline 1,415.40 -9.60 -0.67% -7.24%
Intercept Pharmaceuticals 18.73 0.66 3.65% 31.72%
Incyte Corp 73.86 -1.10 -1.47% -0.91%
Ionis Pharmaceuticals 43.88 -0.44 -0.99% 15.38%
J&J 167.58 0.01 0.01% -5.42%
Eli Lilly 316.82 6.51 2.10% 17.99%
Merck & Co 91.04 0.45 0.50% 17.03%
Moderna Inc 158.00 -9.96 -5.93% -60.38%
Neurocrine Biosciences 104.94 -1.17 -1.10% 14.31%
Novartis 81.23 0.25 0.31% -6.36%
Novartis 85.22 -0.60 -0.70% -8.80%
Iveric bio Inc. 12.78 -0.38 -2.89% 40.90%
Opthea Ltd 1.28 0.03 2.00% 2.00%
Puma Biotechnology 3.19 -0.08 -2.45% -54.82%
Pfizer 49.27 -0.59 -1.18% -0.08%
Ultragenyx Pharmaceutical 47.25 -2.06 -4.18% -42.35%
Regeneron Pharmaceuticals 636.34 -12.36 -1.91% 0.12%
Roche Holding 316.65 1.00 0.32% -15.00%
Seattle Genetics 170.79 0.27 0.16% 7.57%
Sanofi 42.18 -2.63 -5.87% -19.87%
Sarepta Therapeutics 109.00 1.17 1.09% 45.33%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd 3,591.00 -35.00 -0.97% 14.04%
United Therapeutics 221.63 -0.03 -0.01% 8.98%
Vertex Pharmaceuticals 299.23 -3.77 -1.24% 53.63%

قیمت روز سال
US500 4273 -31.16 -0.72% -2.88%
USND 12938 -164.43 -1.25% -10.93%
USNDX 13467 -164.35 -1.21% -9.36%