قیمت روز سال
Astrazeneca 53.84 -0.25 -0.46% 30.90%
Ironwood Pharmaceuticals 10.00 0.01 0.10% -5.39%
Progenics Pharmaceuticals 4.24 0.25 6.10% -18.77%

قیمت روز سال
NASDAQ 10547 55.25 0.53% 28.69%
Russell 2000 1398 -28.48 -2.00% -10.61%