قیمت روز سال
Biocept 0.71 -0.02 -3.30% -30.07%
Exact Sciences 91.46 -0.20 -0.22% -23.67%
Genomic Health 63.44 0 0% 11.38%
Veracyte 15.19 0.11 0.37% -46.68%

قیمت روز سال
NASDAQ 10547 55.25 0.53% 28.69%
Russell 2000 1398 -28.48 -2.00% -10.61%