قیمت سهام
3.85
تغییر روزانه
4.05%
سالیانه
-48.67%

قیمت روز سال
Eurofins Scientific SE 78.80 2.32 3.03% -18.04%
Lonza Group 512.80 24.80 5.08% -22.42%

قیمت روز سال
ISEQ 6479 154.62 2.44% -22.63%