قیمت سهام
4,533.00
تغییر روزانه
1.93%
سالیانه
1.61%

قیمت روز سال
M3 Inc 3,884.00 140.00 3.74% -45.51%
Kyowa Hakko Kirin 2,745.00 18.00 0.66% -19.85%
Takeda 3,707.00 28.00 0.76% -1.88%
Astellas Pharma 1,983.00 26.50 1.35% 17.55%
Sumitomo Dainippon 1,123.00 -6.00 -0.53% -45.62%
Shionogi 6,953.00 -73.00 -1.04% 20.75%
Chugai Pharma 3,607.00 71.00 2.01% -12.26%
Eisai 5,607.00 60.00 1.08% -18.82%
Terumo 4,062.00 40.00 0.99% 1.52%
Daiichi Sankyo 3,372.00 40.00 1.20% 27.75%

قیمت روز سال
JP225 26911 251.45 0.94% -4.04%