قیمت روز سال
M3 Inc 8,582.00 -6.00 -0.07% 31.02%
Kyowa Hakko Kirin 4,105.00 -25.00 -0.61% 42.78%
Takeda 3,740.00 -19.00 -0.51% -4.66%
Astellas Pharma 1,863.50 -12.50 -0.67% 14.78%
Sumitomo Dainippon 2,114.00 34.00 1.63% 52.31%
Shionogi 7,379.00 8.00 0.11% 27.91%
Chugai Pharma 4,135.00 6.00 0.15% -13.94%
Eisai 8,514.00 135.00 1.61% -10.83%
Terumo 5,408.00 36.00 0.67% 28.85%
Daiichi Sankyo 3,084.00 64.00 2.12% -68.41%

قیمت روز سال
JP225 30249 609.41 2.06% 30.36%