قیمت سهام
4,152.00
تغییر روزانه
-0.07%
سالیانه
0%

قیمت روز سال
M3 Inc 3,790.00 -6.00 -0.16% -48.50%
Kyowa Hakko Kirin 2,732.00 7.00 0.26% -19.29%
Takeda 3,776.00 -11.00 -0.29% 0.48%
Astellas Pharma 2,042.50 40.50 2.02% 21.07%
Sumitomo Dainippon 1,044.00 -7.00 -0.67% -51.73%
Shionogi 6,813.00 25.00 0.37% 21.70%
Chugai Pharma 3,522.00 15.00 0.43% -14.82%
Eisai 5,366.00 42.00 0.79% -24.25%
Terumo 4,152.00 -3.00 -0.07% 0%
Daiichi Sankyo 3,497.00 22.00 0.63% 36.52%
Otsuka Holdings 4,432.00 5.00 0.11% -1.01%
Olympus 2,741.00 52.00 1.93% 21.63%

قیمت روز سال
JP225 26605 -72.96 -0.27% -6.81%