قیمت سهام
2,741.00
تغییر روزانه
1.93%
سالیانه
21.63%

قیمت روز سال
M3 Inc 3,790.00 -6.00 -0.16% -48.50%
Terumo 4,152.00 -3.00 -0.07% 0%
Fujifilm 6,902.00 79.00 1.16% -7.58%
Konica Minolta 424.00 3.00 0.71% -28.38%
Seiko Epson 2,151.00 24.00 1.13% 9.13%
Panasonic 1,152.00 8.50 0.74% -8.39%
Sony 11,345.00 140.00 1.25% 6.03%
Yokogawa Electric 2,251.00 4.00 0.18% 30.57%
Advantest 8,420.00 -110.00 -1.29% -11.46%
Casio Computer 1,168.00 22.00 1.92% -37.20%
Nikon Corporation 1,488.00 10.00 0.68% 32.03%
Olympus 2,741.00 52.00 1.93% 21.63%
Dainippon Screen 11,430.00 -10.00 -0.09% 12.39%
Canon 3,209.00 22.00 0.69% 24.69%
Ricoh 1,023.00 6.00 0.59% -21.25%
Citizen Holdings 557.00 5.00 0.91% 29.84%
Yamaha 5,250.00 140.00 2.74% -19.11%
Tokyo Electron 57,690.00 -990.00 -1.69% 22.85%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%