قیمت روز سال
Fujifilm 6,756.00 -44.00 -0.65% -31.00%
Konica Minolta 479.00 -2.00 -0.42% -20.30%
Mitsubishi Electric 1,362.00 -1.00 -0.07% -14.50%
Omron Corp 6,864.00 -46.00 -0.67% -39.95%
Panasonic 1,095.00 -5.50 -0.50% -22.81%
Sony 10,070.00 -100.00 -0.98% -22.54%
Advantest 7,350.00 0 0% -33.96%
Casio Computer 1,301.00 -22.00 -1.66% -30.87%
Nikon Corporation 1,466.00 -8.00 -0.54% 10.23%
Olympus 2,907.50 -17.50 -0.60% 17.90%
Dainippon Screen 8,870.00 -70.00 -0.78% -14.55%
Canon 3,277.00 -3.00 -0.09% 20.77%
Ricoh 1,100.00 -7.00 -0.63% -1.08%
Citizen Holdings 612.00 -6.00 -0.97% 17.47%
Yamaha 5,040.00 -60.00 -1.18% -30.77%
Tokyo Electron 40,410.00 20.00 0.05% -25.76%

قیمت روز سال
JP225 27162 -168.47 -0.62% -10.21%