قیمت سهام
5,250.00
تغییر روزانه
2.74%
سالیانه
-19.11%

قیمت روز سال
Fujifilm 6,902.00 79.00 1.16% -7.58%
Konica Minolta 424.00 3.00 0.71% -28.38%
Hitachi 6,651.00 26.00 0.39% 17.24%
Mitsubishi Electric 1,361.50 -61.00 -4.29% -19.44%
NEC 5,130.00 -10.00 -0.19% -0.39%
Fujitsu 19,305.00 10.00 0.05% 4.32%
Seiko Epson 2,151.00 24.00 1.13% 9.13%
Panasonic 1,152.00 8.50 0.74% -8.39%
Sony 11,345.00 140.00 1.25% 6.03%
Casio Computer 1,168.00 22.00 1.92% -37.20%
Nikon Corporation 1,488.00 10.00 0.68% 32.03%
Olympus 2,741.00 52.00 1.93% 21.63%
Canon 3,209.00 22.00 0.69% 24.69%
Ricoh 1,023.00 6.00 0.59% -21.25%
Citizen Holdings 557.00 5.00 0.91% 29.84%
Bandai Namco Holdings Inc 9,601.00 96.00 1.01% 21.78%
Yamaha 5,250.00 140.00 2.74% -19.11%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%