قیمت سهام
9,601.00
تغییر روزانه
1.01%
سالیانه
21.78%

قیمت روز سال
Dena Co 1,843.00 -143.00 -7.20% -15.15%
Dentsu 4,230.00 55.00 1.32% 13.86%
CyberAgent Inc 1,357.00 -11.00 -0.80% -37.21%
Recruit Holdings 4,528.00 71.00 1.59% -19.93%
NEC 5,130.00 -10.00 -0.19% -0.39%
Fujitsu 19,305.00 10.00 0.05% 4.32%
Sony 11,345.00 140.00 1.25% 6.03%
Yamaha 5,250.00 140.00 2.74% -19.11%
Konami 8,840.00 60.00 0.68% 26.29%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%