قیمت سهام
5,130.00
تغییر روزانه
-0.19%
سالیانه
-0.39%

قیمت روز سال
Trend Micro 7,530.00 80.00 1.07% 33.27%
Recruit Holdings 4,528.00 71.00 1.59% -19.93%
Daikin 19,535.00 90.00 0.46% -8.52%
Hitachi 6,651.00 26.00 0.39% 17.24%
Mitsubishi Electric 1,361.50 -61.00 -4.29% -19.44%
Fuji Electric 5,820.00 -30.00 -0.51% 14.12%
NEC 5,130.00 -10.00 -0.19% -0.39%
Fujitsu 19,305.00 10.00 0.05% 4.32%
Panasonic 1,152.00 8.50 0.74% -8.39%
Sony 11,345.00 140.00 1.25% 6.03%
Advantest 8,420.00 -110.00 -1.29% -11.46%
Casio Computer 1,168.00 22.00 1.92% -37.20%
Dainippon Screen 11,430.00 -10.00 -0.09% 12.39%
Bandai Namco Holdings Inc 9,601.00 96.00 1.01% 21.78%
Yamaha 5,250.00 140.00 2.74% -19.11%
Tokyo Electron 57,690.00 -990.00 -1.69% 22.85%
Nippon Telegraph & Telephone 3,983.00 20.00 0.50% 36.12%
KDDI 4,565.00 17.00 0.37% 24.56%
NTT DATA 2,022.00 30.00 1.51% 12.46%
Softbank 5,195.00 93.00 1.82% -37.21%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%