قیمت سهام
4,565.00
تغییر روزانه
0.37%
سالیانه
24.56%

قیمت روز سال
Dena Co 1,843.00 -143.00 -7.20% -15.15%
Dentsu 4,230.00 55.00 1.32% 13.86%
Yahoo Japan 420.30 5.30 1.28% -16.32%
Trend Micro 7,530.00 80.00 1.07% 33.27%
Rakuten 726.00 17.00 2.40% -43.24%
Recruit Holdings 4,528.00 71.00 1.59% -19.93%
NEC 5,130.00 -10.00 -0.19% -0.39%
Fujitsu 19,305.00 10.00 0.05% 4.32%
Nippon Telegraph & Telephone 3,983.00 20.00 0.50% 36.12%
KDDI 4,565.00 17.00 0.37% 24.56%
NTT DATA 2,022.00 30.00 1.51% 12.46%
Softbank 5,195.00 93.00 1.82% -37.21%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%