قیمت سهام
4,230.00
تغییر روزانه
1.32%
سالیانه
13.86%

قیمت روز سال
Dena Co 1,843.00 -143.00 -7.20% -15.15%
Dentsu 4,230.00 55.00 1.32% 13.86%
Yahoo Japan 420.30 5.30 1.28% -16.32%
CyberAgent Inc 1,357.00 -11.00 -0.80% -37.21%
Rakuten 726.00 17.00 2.40% -43.24%
Recruit Holdings 4,528.00 71.00 1.59% -19.93%
Bandai Namco Holdings Inc 9,601.00 96.00 1.01% 21.78%
Sky Perfect JSAT 466.00 6.00 1.30% 7.37%
KDDI 4,565.00 17.00 0.37% 24.56%
Toho 4,950.00 50.00 1.02% 11.36%
Konami 8,840.00 60.00 0.68% 26.29%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%