قیمت سهام
4,950.00
تغییر روزانه
1.02%
سالیانه
11.36%

قیمت روز سال
Dena Co 1,843.00 -143.00 -7.20% -15.15%
Dentsu 4,230.00 55.00 1.32% 13.86%
Yahoo Japan 420.30 5.30 1.28% -16.32%
CyberAgent Inc 1,357.00 -11.00 -0.80% -37.21%
Rakuten 726.00 17.00 2.40% -43.24%
Recruit Holdings 4,528.00 71.00 1.59% -19.93%
Sky Perfect JSAT 466.00 6.00 1.30% 7.37%
Toho 4,950.00 50.00 1.02% 11.36%
Konami 8,840.00 60.00 0.68% 26.29%

قیمت روز سال
JP225 26605 -72.96 -0.27% -6.81%