قیمت روز سال
Trend Micro 6,100.00 80.00 1.33% 22.49%
Konami 3,545.00 -5.00 -0.14% -27.65%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 22269 144.87 0.65% 2.40%