قیمت سهام
8,840.00
تغییر روزانه
0.68%
سالیانه
26.29%

قیمت روز سال
Dena Co 1,843.00 -143.00 -7.20% -15.15%
Dentsu 4,230.00 55.00 1.32% 13.86%
Trend Micro 7,530.00 80.00 1.07% 33.27%
CyberAgent Inc 1,357.00 -11.00 -0.80% -37.21%
Recruit Holdings 4,528.00 71.00 1.59% -19.93%
Panasonic 1,152.00 8.50 0.74% -8.39%
Sony 11,345.00 140.00 1.25% 6.03%
Bandai Namco Holdings Inc 9,601.00 96.00 1.01% 21.78%
Konami 8,840.00 60.00 0.68% 26.29%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%