قیمت سهام
4,528.00
تغییر روزانه
1.59%
سالیانه
-19.93%

قیمت روز سال
Dena Co 1,843.00 -143.00 -7.20% -15.15%
Dentsu 4,230.00 55.00 1.32% 13.86%
Yahoo Japan 420.30 5.30 1.28% -16.32%
CyberAgent Inc 1,357.00 -11.00 -0.80% -37.21%
Rakuten 726.00 17.00 2.40% -43.24%
NEC 5,130.00 -10.00 -0.19% -0.39%
Bandai Namco Holdings Inc 9,601.00 96.00 1.01% 21.78%
Nippon Telegraph & Telephone 3,983.00 20.00 0.50% 36.12%
KDDI 4,565.00 17.00 0.37% 24.56%
Toho 4,950.00 50.00 1.02% 11.36%
NTT DATA 2,022.00 30.00 1.51% 12.46%
Secom 8,451.00 42.00 0.50% -0.02%
Konami 8,840.00 60.00 0.68% 26.29%
Softbank 5,195.00 93.00 1.82% -37.21%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%