قیمت سهام
8,451.00
تغییر روزانه
0.50%
سالیانه
-0.02%

قیمت روز سال
Recruit Holdings 4,528.00 71.00 1.59% -19.93%
Toppan 2,344.00 -9.00 -0.38% 23.24%
Dai Nippon Printing 2,917.00 0 0% 23.13%
Secom 8,451.00 42.00 0.50% -0.02%

قیمت روز سال
JP225 26605 -72.96 -0.27% -6.81%