قیمت سهام
2,364.00
تغییر روزانه
1.33%
سالیانه
25.81%

قیمت روز سال
Toppan 2,364.00 31.00 1.33% 25.81%
Dai Nippon Printing 2,920.00 36.00 1.25% 23.36%
Secom 8,429.00 1.00 0.01% -2.65%

قیمت روز سال
JP225 26875 270.01 1.01% -7.80%