قیمت سهام
420.30
تغییر روزانه
1.28%
سالیانه
-16.32%

قیمت روز سال
M3 Inc 3,790.00 -6.00 -0.16% -48.50%
Dentsu 4,230.00 55.00 1.32% 13.86%
Yahoo Japan 420.30 5.30 1.28% -16.32%
Trend Micro 7,530.00 80.00 1.07% 33.27%
CyberAgent Inc 1,357.00 -11.00 -0.80% -37.21%
Rakuten 726.00 17.00 2.40% -43.24%
Recruit Holdings 4,528.00 71.00 1.59% -19.93%
Sky Perfect JSAT 466.00 6.00 1.30% 7.37%
Nippon Telegraph & Telephone 3,983.00 20.00 0.50% 36.12%
KDDI 4,565.00 17.00 0.37% 24.56%
Toho 4,950.00 50.00 1.02% 11.36%
NTT DATA 2,022.00 30.00 1.51% 12.46%
Softbank 5,195.00 93.00 1.82% -37.21%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%