قیمت سهام
3,790.00
تغییر روزانه
-0.16%
سالیانه
-48.50%

قیمت روز سال
Kyowa Hakko Kirin 2,732.00 7.00 0.26% -19.29%
Takeda 3,776.00 -11.00 -0.29% 0.48%
Astellas Pharma 2,042.50 40.50 2.02% 21.07%
Sumitomo Dainippon 1,044.00 -7.00 -0.67% -51.73%
Shionogi 6,813.00 25.00 0.37% 21.70%
Chugai Pharma 3,522.00 15.00 0.43% -14.82%
Eisai 5,366.00 42.00 0.79% -24.25%
Terumo 4,152.00 -3.00 -0.07% 0%
Daiichi Sankyo 3,497.00 22.00 0.63% 36.52%
Yahoo Japan 420.30 5.30 1.28% -16.32%
Trend Micro 7,530.00 80.00 1.07% 33.27%
CyberAgent Inc 1,357.00 -11.00 -0.80% -37.21%
Olympus 2,741.00 52.00 1.93% 21.63%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%