قیمت سهام
466.00
تغییر روزانه
1.30%
سالیانه
7.37%

قیمت روز سال
Dentsu 4,230.00 55.00 1.32% 13.86%
Yahoo Japan 420.30 5.30 1.28% -16.32%
Sky Perfect JSAT 466.00 6.00 1.30% 7.37%
Toho 4,950.00 50.00 1.02% 11.36%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%